۱۴۰۲ پنج شنبه ۹ آذر
Skip Navigation Links
سوالات متداول


1- من میخواهم از سهمیه بنیاد شهید استفاده کنم ایا باید در سایت سهمیه ثبت نام کنم؟
خیر، شما با مراجعه به مرکز بیناد شهید شهر خود میتوانید در خواست خود را ارائه فرمائید.

2- برای دریافت سهمیه باید چه مدارکی را به بنیاد شهید ارائه داد؟
مدارک سجلی و همچنین کارت بنیاد شهید و در صورت داشتن سند حج تمتع آنرا هم باید ارائه نمایید.

3- من کاربر سامانه سهمیه در مراکز استانی بنیاد شهید هستم متاسفانه پسورد خود را فراموش کردم چگونه میتوانم آنرا دریافت کنم؟
شما میتوانید با مراجعه به نماینده بنیاد در مرکز که مسئولیت ارائه پسورد را دارند مراجعه نمایید.

4- چند بار میتوان برای سهمیه حج تمتع اقدام نمود؟
با توجه به اینکه این موضوع بسته به سیاست های کلان بنیاد شهید دارد لذا اختصاص سهمیه در حیطه اختیارات بنیاد شهید میباشد و سازمان حج وزیارت از کسانی که توسط بنیاد شهید سهمیه درخواست نموده اند در کاروانهای اعزامی ثبت نام بعمل میاورد.

5- من در سنوات گذشته سهمیه عمره مفرده دریافت نموده ام، هم اکنون میخواهم از سهمیه حج تمتع نیز استفاده نمایم آیا سهمیه به من تعلق میگیرد؟
درصورت عدم مغایرت با ضوابط بنیاد شهید در خصوص تخصیص سهمیه ممانعتی برای دریافت سهمیه وجو ندارد.

6- در صورت داشتن سند حج تمتع میتوانم از سهمیه بنیاد شهید بدون استفاده از سند مشرف گردم؟
با توجه به ضوابط بنیاد و در صورت عدم مغایرت با قوانین آن میتوانید بدون استفاده از سند ودیعه حج تمتع به حج مشرف گردید.

7- نحوه انتخاب کاروان جهت تشرف فرد سهمیه گیرنده به چه صورت است؟
پس از دریافت برگه سهمیه میتوانید به سایت https://tamatoreserve.haj.ir مراجعه و در کاروان رزرو و ثبت نام نمایید.

8- من با سهمیه در کاروان ثبت نام نمودم و اکنون قصد اعزام از کاروان دیگری را دارم آیا باید مجدد هزینه کاروان جدید را پرداخت نمایم یا این مبلغ به کاروان جدید انتقال پیدا میکند؟
با توجه به اینکه منصرفین سهمیه ها اغلب بدون سند میباشند لذا در صروت نیاز به جابجایی بین کاروان های همان استان بایستی درخواست خود را کتبا به دفتر حج وزیارت استان مربوطه ارائه نمایند.

9- من سهمیه خود را از مرکز بنیاد شهید در تهران دریافت نموده ام اما قصد تشرف با کاروان های خوزستان را دارم آیا با همین برگه می توانم از خوزستان اقدام کنم؟
خیر، شما با مراجعه به مرکز بنیاد در استان تهران ابتدا سهمیه خود را باطل و با هماهنگی قبلی به مرکز بیناد شهید خوزستان مراجعه و برگه سهمیه جدید دریافت کنید.

10- پس از ثبت اطلاعات زائر با پیام "سقف مجاز سهیمه استان" مشاهده میگردد علت چیست؟
با توجه به اینکه برای هر استان تعداد مشخصی از طرف مقام مجاز ارگان اختصاص یافته لذا برای هماهنگی بیشتر سهمیه از طریق مقام مربوطه بایستی اقدام گردد.