راهنماي سامانه سهميه





کاربر ارگان سهمیه گیرنده و یا کاربر دفتر حج و زیارت استان پس از ورود به سایت سهمیه در بخش کنترل پنل صفحه فوق را مشاهده می کند که در این صفحه قابلیت گزارش گیری، انتصاب سهمیه به دوره و ثبت نام وجود دارد.

کاربر در بخش انتصاب سهمیه به دوره، در قسمت نماینده، ارگان سهمیه‌گیرنده معرفی شده را انتخاب نموده و طبق دوره زمانی و عدد مشخص شده از سوی ارگان سهمیه گیرنده، مقادیر را تعریف می‌کند. در این صفحه می‌تواند باقیمانده تعداد سهمیه قابل تخصیص را نیز مشاهده نماید.

 

پس از انتخاب دوره، به بخش ثبت نام وارد شده و برای ثبت نام فرد متقاضی ابتدا در کادر بالا نوع سهمیه را انتخاب می‌کند.

·        سهمیه با سند: برای تخصیص سهمیه با سند با درج کد رهگیری سامانه فراخوان و کد ملی اطلاعات متقاضی را مشاهده می‌کند و پس از بررسی و تایید و درج و انتخاب بقیه اطلاعات مورد نیاز در این صفحه، از جمله وضعیت تاهل، جنیسیت، دوره، مذهب، شغل، تحصیلات و غیره اطلاعات را ثبت می‌نمایند.

·        سهمیه بدون سند: برای تخصیص سهمیه بدون سند لازم است که مشخصات فرد سهمیه گیرنده طبق موارد خواسته شده در صفحه بالا و صفحه پایین توسط کاربر وارد شود. و پس از ثبت تمام اطلاعات مورد نیاز و پس از بررسی و تایید، اطلاعات را ثبت نماید.

 

پس از ثبت اطلاعات مشخصات فرد سهمیه گیرنده در پایین صفحه نمایش داده می‌شود که در سمت راست آن گزینه چاپ برگه سهمیه، ویرایش و حذف قرار داده شده است.

برگه سهمیه چاپ شده و به فرد سهمیه گیرنده ارایه می شود تا با مراجعه به کاروان مربوطه، مراحل بعدی اعزام را انجام دهد.

 

در صفحه گزارش‌ها، امکان اخذ انواع گزارش بر مبنای سطح دسترسی کاربر وجود دارد که کاربر می‌تواند جهت بازبینی روند کار با انتخاب نام گزارش مورد نظر و جستجو و در صورت نیاز خروجی اکسل، گزارش مورد نیاز را اخذ نماید.